Категорија FAQ

FAQ Zakon o upravljanju i odrđavanju stambenih zgrada

1. Šta podrazumeva stambena politika u kontekstu Zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada? Stambena politika, kako je definisano Zakonom o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, odnosi se na skup mera i delovanja usmerenih na unapređenje uslova stanovanja. To uključuje…

Često Postavljana Pitanja o Održavanju Stambenih Zgrada

Na osnovu zakonske regulative, kreirali smo FAQ sekciju koja sadrži česta pitanja i odgovore vezane za tekuće i investiciono održavanje stambenih zgrada:   Šta obuhvata održavanje stambenih zgrada i stanova? Održavanje stambenih zgrada i stanova obuhvata radove na investicionom i…