Često Postavljana Pitanja o Održavanju Stambenih Zgrada

Na osnovu zakonske regulative, kreirali smo FAQ sekciju koja sadrži česta pitanja i odgovore vezane za tekuće i investiciono održavanje stambenih zgrada:

 

Šta obuhvata održavanje stambenih zgrada i stanova?

Održavanje stambenih zgrada i stanova obuhvata radove na investicionom i tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade, kao i radove na investicionom održavanju stana. To uključuje radove poput redovnog servisiranja liftova, opravke oštećenih i zamenu dotrajalih delova, kao i mnoge druge radove koji osiguravaju ispravnost, upotrebljivost i sigurnost zgrade.

 

Koje radove obuhvata investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade?

Investiciono održavanje obuhvata popravke ili zamenu krovne konstrukcije, liftova, oluka, vodovodne i kanalizacione mreže, elektroinstalacija, instalacija centralnog grejanja, i mnogih drugih delova zgrade koji su ključni za njenu funkcionalnost i sigurnost.

 

Ko odlučuje o vrstama radova na održavanju i kako se finansiraju?

Odluku o vrstama radova na održavanju, prioritetima i finansiranju donosi skupština zgrade. Finansiranje se vrši na osnovu programa održavanja koji uključuje predračun potrebnih sredstava, a troškovi se pokrivaju iz doprinosa vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade.

 

Šta se podrazumeva pod tekućim održavanjem zgrade?

Tekuće održavanje uključuje radove kao što su redovno servisiranje liftova, popravke električnih instalacija, čišćenje i održavanje oluka, deratizaciju, dezinfekciju i druge radove koji osiguravaju tekuće funkcionisanje i čistoću zajedničkih prostora.

 

Kako se postupa u slučaju hitnih intervencija?

Radovi hitnih intervencija izvršavaju se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati. To uključuje situacije poput oslobađanja lica iz zaglavljenog lifta, popravke ili zamene delova koji ugrožavaju bezbednost, kao i otklanjanje uzroka nestanka struje i slično.

 

Kako se plaća tekuće održavanje i hitne intervencije?

Vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade plaćaju odgovarajući iznos za troškove tekućeg održavanja i hitnih intervencija, u skladu sa zakonom, najdalje do kraja meseca za tekući mesec.

Ko zastupa stambenu zgradu u pravnim i finansijskim poslovima?

Predsednik skupštine zgrade zastupa stambenu zgradu u svim pravnim poslovima, uključujući izvršavanje odluka skupštine, realizaciju programa održavanja, zaključivanje ugovora, izmirivanje obaveza, i podnošenje tužbi protiv vlasnika koji ne izvršavaju svoje obaveze.

 

Kako se vodi evidencija o prihodima i rashodima za održavanje?

Evidencija o prihodima, rashodima i utrošku sredstava za održavanje vodi se detaljno, a izveštaj o finansijskom stanju usvaja se jednom godišnje na skupštini zgrade. Svi vlasnici imaju pravo uvida u ovaj izveštaj.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *