Odluka o Iznosu Tekućeg i Investicionog Održavanja

Tekuće i investiciono održavanje zgrada – pojmovi iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Kako Zakon definiše tekuće i investiciono održavanje zgrade?

Tekuće održavanje podrazumeva radove koji se izvode radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja. Ovi radovi uključuju pregled, popravke, i preduzimanje preventivnih i zaštitnih mera. U suštini, tekuće održavanje obezbeđuje da zgrade ostanu u zadovoljavajućem stanju za korišćenje. Za stanove ili poslovne prostore, to znači aktivnosti poput krečenja, farbanja, zamene obloga, zamene sanitarija, radijatora i sličnih radova.

Investiciono održavanje se odnosi na izvođenje građevinsko-zanatskih radova, odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekta, s ciljem poboljšanja uslova korišćenja zgrade tokom njene eksploatacije.

Odluka o Minimalnim Iznosima za Održavanje Zajedničkih Delova Zgrada

Član 1: Osnovne Odredbe

Ovom odlukom se definišu minimalni iznosi za tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade, naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave, kao i minimalni troškovi za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda.

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, stambena zajednica ne može propisati niži iznos od onog utvrđenog ovom odlukom za mesečno učešće vlasnika posebnih delova u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta.

Član 2: Minimalna Visina Troškova za Tekuće Održavanje Zgrade

Minimalni mesečni iznos za tekuće održavanje zgrade određuje se za svaki poseban deo zgrade, uključujući troškove za održavanje zemljišta koje se koristi za redovnu upotrebu zgrade.

Član 3: Iznosi za Troškove Tekućeg Održavanja

Minimalni iznosi troškova iz člana 2. ove odluke su:

 • Stan i poslovni prostor u zgradi bez lifta: 360,85 RSD
 • Stan i poslovni prostor u zgradi sa liftom: 469,11 RSD
 • Garaža: 216,51 RSD
 • Garažni boksovi i garažna mesta: 144,34 RSD
 • Samostalni delovi zgrade (tehničke prostorije, transformatorske stanice, skloništa): 216,51 RSD

Minimalna Izdvajanja za Investiciono Održavanje Zajedničkih Delova Zgrade

Član 6: Minimalna Visina Izdvajanja

Minimalna visina iznosa za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade određuje se kao mesečni iznos po kvadratnom metru površine svakog posebnog ili samostalnog dela zgrade.

Član 7: Utvrđivanje Minimalnih Iznosa

Minimalni iznos za investiciono održavanje po kvadratnom metru je sledeći:

 1. Za stanove i poslovne prostore u zgradama bez lifta:
  • Do 10 godina starosti: 3,13 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 4,69 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 6,25 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 7,82 RSD
 2. Za stanove i poslovne prostore u zgradama sa liftom:
  • Do 10 godina starosti: 4,07 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 6,10 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 8,13 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 10,16 RSD
 3. Za garaže:
  • Do 10 godina starosti: 1,25 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 1,88 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 2,50 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 3,13 RSD
 4. Za garažne boksove i garažna mesta:
  • Do 10 godina starosti: 1,88 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 2,81 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 3,75 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 4,69 RSD
 5. Za samostalne delove zgrade (tehničke prostorije, transformatorske stanice, skloništa):
  • Do 10 godina starosti: 1,88 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 2,81 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 3,75 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 4,69 RSD

Održivi Razvoj Stambenog Fonda: Fond za Održavanje i Upravljanje

Zašto je potrebno da fond za održavanje i upravljanje stambenim zajednicama iznosi 0,5% od vrednosti nekretnine godišnje?

Evo suštine: Održavanje stambenih zajednica nije samo pitanje estetike, već i dugoročnog očuvanja vrednosti imovine. Prema knjigovodstvenim propisima, godišnja amortizacija nekretnine iznosi 2,5%. Naš predlog da se 0,5% godišnje izdvaja za fond održavanja zajedničkih delova zgrade je pet puta manje, ali ključan korak ka održivom razvoju stambenog fonda.

Proračun Mesečnih Uplata

Primer: Prosečan stan u Beogradu

 • Prosečna cena stana: 120.000 evra
 • Cena po kvadratnom metru: 2.000 evra

Da bismo ilustrovali koliki bi to bio iznos na mesečnom nivou, krenimo od predloga da godišnji fond za održavanje i upravljanje bude 0,5% od vrednosti stana.

Godišnji iznos (0,5%):
0,5% od 120.000 evra = 600 evra godišnje

Mesečni iznos:
600 evra godišnje / 12 meseci = 50 evra mesečno

Važnost Fonda za Održavanje

Kao što vidimo iz proračuna, mesečna uplata od 50 evra može značajno doprineti očuvanju zajedničkih delova zgrade. Ovo uključuje redovno održavanje, hitne popravke i unapređenja koja doprinose dugoročnom očuvanju vrednosti nekretnine.

Ekološki Aspekt

Ulaganjem u redovno održavanje, takođe doprinosimo smanjenju ekološkog otiska. Manje popravki znači manje otpada i nižu potrošnju resursa, što je u skladu sa principima održivog razvoja.

Zaključak: Fond od 0,5% godišnje od vrednosti nekretnine nije samo ekonomski opravdan, već i ekološki i održivo rešenje za budućnost naših stambenih zajednica. Redovne mesečne uplate od 50 evra osiguravaju da naše zgrade ostanu u vrhunskom stanju, čuvajući vrednost imovine i doprinosu ekologiji.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *