Категорија Novosti

Važnost Dobrih Međuljudskih Odnosa u Stambenoj Zajednici

medjuljudski odnosi stambene zajednice

Međuljudski odnosi su ključni za uspešno funkcionisanje svake stambene zajednice. Kvalitetni odnosi među stanarima podstiču saradnju, razumevanje i zajedništvo, što dovodi do harmoničnog i podržavajućeg okruženja. Evo najvažnijih aspekata međuljudskih odnosa koji pozitivno utiču na stambenu zajednicu: 1. Komunikacija Otvorena…

Odluka o Iznosu Tekućeg i Investicionog Održavanja

Tekuće i investiciono održavanje zgrada – pojmovi iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada Kako Zakon definiše tekuće i investiciono održavanje zgrade? Tekuće održavanje podrazumeva radove koji se izvode radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih…

Pravilnik o sadržini registra stambenih zajednica

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU PODATAKA O STAMBENIM ZAJEDNICAMA, KAO I NAČINU PODNOŠENJA PODATAKA I DOKUMENATA (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2017) I OPŠTE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom se propisuje sadržina registra…

UREDBA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA

Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuje način održavanja stambenih zgrada i stanova, određuju vrste radova na održavanju, način organizovanja poslova održavanja kao i druga pitanja od značaja za obezbeđenje korišćenja stambenih zgrada i stanova na način kojim se neće…