Koraci za popravku ili rekonstrukciju fasade

rekonstrukcija ili popravka fasade

 

Popravka ili rekonstrukcija fasade zgrade je proces koji zahteva pažljivo planiranje, stručnost i niz koraka kako bi se osigurala dugotrajnost i estetski kvalitet zgrade. Uloga sudskog veštaka građevinske struke posebno je važna u proceni oštećenja i planiranju radova. Evo detaljnog pregleda koraka potrebnih za uspešnu rekonstrukciju fasade:

1. Detaljna inspekcija

Prvi korak je procena stanja fasade kako bi se utvrdio obim oštećenja i identifikovali svi postojeći problemi, kao što su pukotine, vlaga, oštećeni ili dotrajali materijali. Ovo je zadatak za stručnjaka, kao što je licencirani građevinski inženjer, krovopokrivač ili sudski veštak građevinske struke.

Ko može izvršiti procenu oštećenja fasade?

Procenu oštećenja fasade mogu izvršiti različiti stručnjaci:

 • Licencirani izvođači radova: Iskusni građevinski radnici specijalizovani za fasadne radove.
 • Građevinski inspektori: Profesionalni inspektori sa širokim znanjem o građevinskim kodovima.
 • Građevinski inženjeri: Stručnjaci za tehničke analize.
 • Sudski veštaci građevinske struke: Kvalifikovani stručnjaci za nepristrasne i stručne procene koje mogu biti korišćene u pravnim postupcima ili za osiguranje.
Uloga sudskog veštaka građevinske struke

Sudski veštak građevinske struke može izvršiti procenu oštećenja i dati predlog radova na rekonstrukciji fasade. Njihova uloga uključuje:

 • Detaljnu inspekciju svih vrsta oštećenja, uključujući strukturna i površinska oštećenja.
 • Analizu uzroka oštećenja, kao što su loše održavanje, prirodne nepogode ili greške u konstrukciji.
 • Preporuke za najefikasnije metode popravke ili zamene oštećenih delova fasade, uključujući tehničke specifikacije materijala, metodologiju radova i procene troškova.
 • Izradu stručnog izveštaja koji uključuje sve nalaze, analize i preporuke.

2. Priprema projekta

Planiranje rekonstrukcije uključuje izradu detaljnog projekta i osiguravanje svih potrebnih dozvola od lokalnih vlasti. Ovo može zahtevati konsultacije sa arhitektama, građevinskim inženjerima i drugim stručnjacima.

3. Dobijanje dozvola

Pre početka radova, potrebno je pribaviti sve potrebne dozvole i odobrenja, uključujući građevinske dozvole i eventualno odobrenje konzervatorskih organa za objekte pod posebnom zaštitom.

4. Odabir materijala

Odabir pravih materijala je ključan za kvalitet i dugotrajnost fasade. Materijali treba da budu adekvatni vremenskim uslovima, energetski efikasni i estetski prihvatljivi.

5. Čišćenje i priprema površine

Pre početka radova potrebno je ukloniti stari fasadni materijal, izvršiti čišćenje i pripremu površine. Uklanja se prljavština, stari malter, boje i drugi materijali.

6. Sanacija oštećenja

Pre nanošenja novog sloja fasade, potrebno je sanirati postojeća oštećenja. Ovo uključuje:

 • Krpljenje pukotina i rupa odgovarajućim građevinskim materijalom, kao što su malter ili akrilne mase.
 • Popravku ili zamenu oštećenih delova fasade.

7. Primena hidroizolacionih i termoizolacionih slojeva

Važno je primeniti hidroizolacione slojeve kako bi se sprečio prodor vlage i termoizolacione materijale radi poboljšanja energetske efikasnosti zgrade.

8. Nanošenje završnog sloja

Postavljanje novog sloja fasade uključuje nekoliko koraka:

 • Nanošenje osnovnog sloja (primera) za bolju adheziju novog materijala.
 • Postavljanje armaturnih mreža kako bi se poboljšala čvrstoća.
 • Nanošenje završnog sloja maltera ili drugog dekorativnog premaza.

9. Finalna inspekcija i završni radovi

Nakon postavljanja novog sloja fasade, potrebno je obaviti završne radove i izvršiti detaljnu inspekciju kako bi se osiguralo da su svi radovi izvedeni prema planu i standardima.

Finansiranje radova

Svi vlasnici stanova ili poslovnih prostora u zgradi učestvuju u finansiranju radova na fasadi. Troškovi se obično dele prema vlasničkom delu ili kvadraturi stanova, a sredstva se mogu obezbediti kroz:

 • Redovna izdvajanja u fond za održavanje zgrade.
 • Specijalne procene ukoliko sredstva u fondu nisu dovoljna.
 • Kredite koji se vraćaju kroz mesečne doprinose stanara.

Kroz stručan plan i izvedbu, uključujući procene od strane sudskih veštaka i saradnju svih vlasnika, popravka ili rekonstrukcija fasade može značajno poboljšati izgled i dugotrajnost zgrade.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *